REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Nitroid 360 Oy 
Y-tunnus: 0906571-6 
Postiosoite: Kristiinankatu 11, 53900 Lappeenranta

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Nimi: Hannu Uskelin
Postiosoite: Kristiinankatu 11, 53900 Lappeenranta
Puhelin: 050 523 6339
Sähköposti: hannu.uskelin@nitroid.fi

3. Rekisterin nimi

Nitroid 360 Oy:n yhteydenottolomakkeen yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

●     asiakkaan yhteydenottoon vastaaminen,

●     asiakkaan niin salliessa Nitroid 360 Oy:n markkinointiviestintä

Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

●     yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

●     mahdolliset luvat ja suostumukset, sekä

●     mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeella.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei koko rekisterin osalta synny. Manuaalinen aineisto syntyy ainoastaan kilpailun voittajia koskien. Manuaalisesti käsiteltävät hankintatietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn ja arkistolain edellyttämän säilytysajan jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.